Yazılım Test Sistemleri

Yazılım Test Sistemleri, aviyonik görev bilgisayarı için geliştirilen yazılımların SEL entegrasyonundan önce test edilip doğrulanması için gerekli olan entegre test ortamını sağlar. Yazılım Test Sistemi, Görev Bilgisayarı yazılımını test etmek için gerekli tüm ara yüzleri sağlar. Bunlar;


• MIL-STD-1553

• Arinc-429

• RS232/422/485

• Open/Ground, 28V/Open vb Ayrık Giriş/Çıkış

• Ethernet Arayüz

• Analog Sinyaller (Thermocouple, RTD, LVDS, Synchro vb)

• Video Arayüzleri (NTSC, PAL, RS170, DVI, Displayport vb)

• Arinc-429/1553 Simülasyon Yazılımları

• Ayrık/Analog Simülasyon Yazılımları


YTS tasarım ve üretimi esnasında aşağıdaki iş paketleri firmamız tarafından gerçekleştirilir;


• YTS Gereksinim Dokümanı

• YTS Tasarım Dokümanı

• YTS Uçtan-Uca Bağlantı Dokümanı

• YTS Kabul Test Dokümanı

• YTS Kullanıcı Dokümanı

• YTS Kabul Test Raporu

• YTS Kontrol Yazılımı Gereksinim Dokümanı

• YTS Kontrol Yazılımı Tasarım Dokümanı

• YTS Kontrol Yazılımı Test Dokümanı

• YTS Simülasyon Yazılımları

• Mekanik Tasarım ve Üretim

• Kablaj Tasarım ve Üretim

• Malzeme Tedarik