Sistem Entegrasyon Laboratuvarları

Sistem Entegrasyon Laboratuvarı, geliştirilen aviyonik cihazların hava aracına entegrasyonundan önce test edilip doğrulanması için gerekli olan entegre test ortamını sağlar. Aviyonik cihazlar SEL’de tam entegre olarak tüm sistem içerisinde test edilerek fonksiyonel olarak doğrulanır ve daha sonra hava aracına enstalasyonu gerçekleştirilir. SEL tasarım ve üretimi esnasında aşağıdaki iş paketleri firmamız tarafından gerçekleştirilir.


• SEL Gereksinim Dokümanı

• SEL Tasarım Dokümanı

• SEL Uçtan-Uca Bağlantı Dokümanı

• SEL Kabul Test Dokümanı

• SEL Kullanıcı Dokümanı

• SEL Kabul Test Raporu

• SEL Kontrol Yazılımı Gereksinim Dokümanı

• SEL Kontrol Yazılımı Tasarım Dokümanı

• SEL Kontrol Yazılımı Test Dokümanı

• Mekanik Tasarım ve Üretim

• Kablaj Tasarım ve Üretim

• Malzeme Tedarik


SEL kapsamında sistem entegrasyonu yapılan ara yüzler aşağıdaki gibidir:


• MIL-STD-1553 Veriyolu, Kuplör vb bileşenler

• Arinc-429 Veriyolu, Arinc-429 Cihazlar için Gerçek/Simüle Cihaz seçimi, Cihaz Simülasyonu

• RS232/422/485 Veriyolu

• Ayrık Giriş/Cıkış Arayüzleri (Open/Ground, 28V/Open vb)

• Analog Arayüzler (LVDT, Synchro, RTD, Thermocouple vb)

• Video Arayüzleri (PAL, NTSC, RS170, Displayport, DVI vb)

• Güç Sistemi Tasarımı (kontaktörler, devre kesiciler vb)

• SEL Test Paneli tasarım ve üretimi

• SEL Kontrol Paneli tasarım ve üretimi